Alpen Edelweiss - finest alpine delicacies

Welcome to our blog about alpine delicacies and locations!

About the alpine kitchen

We want to encourage you to bring variety into your kitchen, try new and old recipes in a different way and we share our insights about many beautiful and interesting locations in the alpine area across Germany, Austria, Italy and Switzerland. We mostly give the original recipes to you, the way the ingredients were meant to be processed. All of our foods are cooked and prepared in the most ecological way, with sustainability and the wellbeing of animals and nature in mind. Already the basic products that we use – like milk, eggs, flour and herbs – are harvested in the higher and highest alpine region which is well known to be most natural and free from chemical fertilizers and environmental pollution. We also feature certain products that convinced us due to their quality, taste and uniqueness. And we try to find those products for you and will make them available to you via our web shop.

Vi vill uppmuntra dig att skapa variation i ditt kök, prova nya och gamla recept på ett nytt sätt och vi delar med oss av våra insikter om många vackra och intressanta platser i alpområdet i Tyskland, Österrike, Italien och Schweiz. Vi ger dig oftast originalrecepten, så som ingredienserna var tänkta att bearbetas. All vår mat tillagas och bereds på det mest ekologiska sättet, med hållbarhet och djurens och naturens välbefinnande i åtanke. Redan de basprodukter som vi använder – som mjölk, ägg, mjöl och örter – skördas i den högre och högst belägna alpregionen som är känd för att vara mest naturlig och fri från konstgödsel och miljöförstöring. Vi presenterar också vissa produkter som övertygat oss på grund av sin kvalitet, smak och unika karaktär. Och vi försöker hitta dessa produkter för dig och kommer att göra dem tillgängliga för dig via vår webbshop.

About our alpine recipes

We care about recipe origins, about the real ingredients used and about the ways of processing these. We saw a lot, we learned a lot, and we enjoyed a lot. Our intention is, to bring this knowledge and joy to you, in a very convenient and pleasant way, just by telling you the needed informations, the origins, the tips and the tricks about each recipe and ingredient. And give them a try, most of them are really simple to cook and bake! At the same time, we leave room for your own creativity and joy, for your versions and variants, as also the original recipes had their siblings and influences. You will be amazed on how much you can adjust and alter according to your own taste and needs. This is our mission when it comes to “original” food!

Vi bryr oss om receptens ursprung, om de verkliga ingredienserna som används och om hur de bearbetas. Vi såg mycket, vi lärde oss mycket och vi njöt mycket. Vår avsikt är att ge dig denna kunskap och glädje på ett mycket bekvämt och trevligt sätt, genom att bara berätta den nödvändiga informationen, ursprunget, tipsen och knepen om varje recept och ingrediens. Och prova dem, de flesta av dem är verkligen enkla att laga och baka! Samtidigt lämnar vi utrymme för din egen kreativitet och glädje, för dina versioner och varianter, eftersom även de ursprungliga recepten hade sina syskon och influenser. Du kommer att bli förvånad över hur mycket du kan justera och ändra efter din egen smak och dina egna behov. Detta är vårt uppdrag när det gäller “ursprunglig” mat!

About our alpine locations

Our locations are a well selected collection of alpine spots to find the beaty in nature, the freshness of the Alps and the calmess to relax your soul. Most places will not be found in travel guides and book, some are even without people, some are the vibrant and beautiful original places with traditions and ancient culture of the alpine region. We sometimes enjoy daytrips, where we visit several of these places and connect what we get out from there. We will also share our insights and experience about local traditions, some words and sentenses that might take you further if you are a tourist and some spots to enjoy the beauty of natuer with fantastic views.

Våra platser är en väl utvald samling av alpina platser där du kan hitta naturens skönhet, alpernas friskhet och lugnet för att koppla av din själ. De flesta platser finns inte i reseguider och böcker, vissa är till och med utan människor, andra är levande och vackra ursprungliga platser med traditioner och gammal kultur i alpregionen. Vi njuter ibland av dagsutflykter, där vi besöker flera av dessa platser och kopplar ihop vad vi får ut därifrån. Vi kommer också att dela med oss av våra insikter och erfarenheter om lokala traditioner, några ord och satser som kan föra dig vidare om du är turist och några platser där du kan njuta av naturens skönhet med fantastiska vyer.

And about us in the alpine region

We are Axel and Annika Jerabek, a German-FinSwedish couple with 2 children, based in Munich and always up for some alpine daytrips in Bavaria, Austria, Italy and Switzerland. We enjoy the alpine culture, locations, hidden gems, food and drinks. Thus we spend our free time in this wonderful landscape, looking for traditions and traditional delicacies. We lead a healthy lifestyle with hiking, skiing and biking and we love healthy food which is not preprocessed, free from environmental pollution and traditionally crafted and harvested from alpine grounds in a sustainable and nature friendly method. We found that these ingredients have the highest quality and taste standards that we can find, and we want to share these with you.

Vi är Axel och Annika Jerabek, ett tysk-finsvenskt par med två barn, bosatta i München och alltid redo för några alpina dagsutflykter i Bayern, Österrike, Italien och Schweiz. Vi tycker om den alpina kulturen, platser, gömda pärlor, mat och dryck. Därför spenderar vi vår fritid i detta underbara landskap och letar efter traditioner och traditionella delikatesser. Vi lever en hälsosam livsstil med vandring, skidåkning och cykling och vi älskar hälsosam mat som inte är förbehandlad, fri från miljöförstöring och traditionellt tillverkad och skördad från alpina marker på ett hållbart och naturvänligt sätt. Vi fann att dessa ingredienser har de högsta kvalitets- och smakstandarderna som vi kan hitta, och vi vill dela med oss av dem till dig.

Outdoors, nature and alpine places and restaurants

POST A COMMENT